Profile

I AM AN

Organisation

NAME

Caprifolen

STATUS

Education, Training Centre od School

CATEGORY

Vocational and Educational Training

MAIN LOCATION

Stackarp

COUNTRY

Sweden

POSTAL FULL ADDRESS

31298 Våxtorp

CONTACT LANGUAGES(S)

English

YOUR DESCRIPTION LANGUAGE(S)

Swedish

INFO IN ENGLISH

Caprifolen is an organization that works with training for children, young and adults with or without disabilities, within vaulting, dance, drama, music and circus. Their goal is that the activities should be possible for everyone, and are working hard to find new ways of learning and creating an environment that is strengthening feeling of belonging  and the individual development.

 

INFO IN SWEDISH

Caprifolen är en organisation som anordnar träning för barn, ungdomar och vuxna med eller utan funktionsnedsättning, inom voltige, dans, drama, musik, dans och cirkus. Deras målsättning är att deras verksamhet ska vara möjligt för alla. Caprifolen arbetar mycket med att hitta nya sätt att lära ut samt skapa en miljö som stärker vi-känsla och individens utveckling.

LANDLINE

Halland

MOBILE

0705822293

WEBSITE

caprifolenvoltige.se

GENERAL E-MAIL

caprifolen@gmail.com

REFERENCE CONTACT

caprifolen@gmail.com

REFERENCE CONTACT E-MAIL

caprifolen@gmail.com

FACEBOOK

caprifolens voltigeklubb

caprifolen

Profile picture of caprifolen

@caprifolen

active 4 years ago